Klassiske kremmerhusdukker til barnas forestillinger.