Leker og læremidler som hjelper med innlæringen av bokstaver og ord.