Leker og læremidler som lærer barn og ungdom om fysikk.