Sensoriske leker som utfordrer barns sanser på ulike vis.