STEM - som er er en forkortelse for Science, Technology, Engineering og Maths - er et satsingsområde innen læring i barnehage og skole. Her har vi samlet  gode produkter som urfordrer brukerne til å utforske, bygge og eksperimentere.