Varer som selges med store prisavslag på grunn av transportskade. Også vareprøver og demo-varer. Se beskrivelse for hvert enkelt produkt.